דף הבית
סמינריונים-> סמינריונים שונים
אינטרנט אוהב או אויב העם? התקשורת שאי אפשר בלעדיה, סכנות וסיכונים. 

משעמם לי ( "תרבות הפנאי") כיצד מתמודדים עם הזמן הפנוי?

"שירים עד כאן..." המסרים השונים העולים מתוך המוזיקה שאנו שומעים.

"תרבות המערב"

אמונה בעקבות השואה התמודדות עם משבר אמונה ע"פ מיגזרים שונים.

חיי היום יום בגיטו. כיצד לשמור על שגרת חיים נורמאלית בעולם שאיבד את ערכו?

דמויות ותפקודן. תפקודם של היודנראטים והדילמות שעמדו מולן.

עולם חסידי. סקירה מקיפה על עולם החסידות וחצרות האדמורים.

בניית טכסים לאתרי הזכרון

"הכנה למסע לפולין"

היחס לשונה "הווי דן כל האדם לכף זכות " .

היחיד והיחד בחברה הישראלית יחסים בין דתיים וחילונים.

לתת את הנשמה ואת הלב כוחה של נתינה ועזרה הדדית

הכרת טובה ערך מרכזי ביהדות.

שמעת מה קרה ? - לשון הרע ורכילות.

"בין אדם לחבירו"

 אמונה מהי? מה בין אמונה שכלית לאמונה תמימה?

"אשרי המאמין" האמנם?

מצוות מה תכליתן? מדוע צריך כ"כ הרבה? האם הן ערך או טורח?

התפילה מה כוחה וחשיבותה? כיצד היא פועלת? ולמה קשה לנו...?

 "בין אדם למקום"

 חברות בגיל הנעורים כיווני מחשבה.  

  אהבת אמנון ותמר. אהבה והתאהבות ומה שבינהם?

" קדושים תהיו" - יחס היהדות ליחסים בינו לבינה. 

המדיה כמעצבת דפוסים של מערכות יחסים בין גברים לנשים.

 "בינו לבינה"
 

 

דף הבית אירוח והזמנות סמינר - יום טיולים אטרקציות לקוחותינו הגעה צור קשר סמינריונים גלריה טפסים להורדה